numer konta do wpłat

mbank 27 1140 2004 0000 3702 7549 4472

Biegam Więc Jestem ul. Miodowa 119b/6 71-497 Szczecin

 

REGULAMIN IV ULTRAMARATON SZCZECIN-KOŁOBRZEG 19-20.06.2015

 1. IV Ultramaraton Szczecin –Kołobrzeg jest imprezą o charakterze sportowo rekreacyjnym mającą na celu popularyzację i krzewienie kultury fizycznej jak i pokazanie uczestnikom i widzom piękna Województwa Zachodniopomorskiego

 2. Organizatorem zawodów jest

  FUNDACJA „BIEGAM, WIĘC JESTEM” ul. Miodowa 119B/6, 71-497 Szczecin.

  Oficjalną stroną internetową imprezy jest www.147ultra.pl

 3. Osobą odpowiedzialną za organizację zawodów jest Łukasz Calicki .  Nr telefonu komórkowego organizatora/biura zawodów  uczestnicy otrzymają w dniu startu.

 4. Impreza NIE JEST rajdem na orientację, wszelkie punkty nawigacyjne jak skrzyżowania i zmiany kierunku będą wyraźnie oznaczone w terenie .Sposoby oznakowania trasy organizator pokaże uczestnikom na starcie podczas odprawy o 17.40 oraz opisze w aktualnościach na stronie www.147ultra.pl na min. 1 miesiąc przed zawodami.  Dopuszczalne jest używanie GPS i map tradycyjnych oraz kijków do Nordic Walking i podobnych.

 5. Długość trasy wynosi 147 km. Start odbędzie się 19.06.2014 o godzinie 18.00  w Szczecinie na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Limit czasu wynosi 24 h . Meta jest w Kołobrzegu w hali MOSiR – „Milenium” ul.ppor. Edmunda Łopuskiego 38. Meta otwarta będzie do godziny 24.00 w przypadku gdy na trasie będą zawodnicy chcący ukończyć bieg poza limitem czasowy.

 6. Trasa prowadzi przez Start: Szczecin Zamek Książąt Pomorskich, ul, Gdańska(prawą stroną), kierunek Dąbie, ul. Przestrzenna, Gierczak,Pucka,Wolińska,Goleniowska w kierunku Wielgowa, Wielgowo-Azaliowa, Fijołkowa, Wiślana do lasu, Sowno,Podczernin,Dąbrowica ,Swojcino,Darż, Maszewo, Redło , Krasnołęka, Długołęka,Nowogard,  Lestkowo, Boguszyce, Poltuliniec, Płoty,Bądkowo, Wyszobór, Natolewice, Brojce, Strzykocin,Kinowo,Mechowo, Byszewo,Niemierze, Błotnica,Przećmino, Korzystno,Kołobrzeg ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38 – hala Milenium.

 7. Każdy Uczestnik, który nie ukończy Imprezy i opuści trasę ma obowiązek zawiadomić o tym Organizatora sms-em. Nr telefonu zostanie podany w dniu startu i będzie wydrukowany na mapie, wręczonej każdemu uczestnikowi.

 8. Organizator będzie obecny na starcie od godziny 16.00, zaś Uczestnicy muszą się stawić celem przekazania rzeczy do transportu i podpisania oświadczeń najpóźniej do 17.30. O 17.40 nastąpi oficjalna odprawa uczestników, o 18.00 start wg czasu rzeczywistego.

 9. Uczestnicy otrzymają mapę z trasą (Road Book) , na której zaznaczone będą wszystkie zmiany kierunku i odległości oraz punkty kontrolne (PK)

 10. Trasa będzie oznakowana znakami zawodów. Na kluczowych skrzyżowaniach obecni będą kierujący ruchem wolontariusze.

 11. Na trasie organizator ustanowi 7 punktów kontrolno- wypoczynkowo: I. Sowno 32,5 km limit 22.30(4,5h) , II Maszewo-55,5. km limit 2.00 (3,5h) III. Nowogard- 73 km limit 6.00 (4h) IV Płoty -95 km limit 10.00 (4h) V. 115 km Brojce limit 14.00 (4h) VI.Byszewo 132 km 18.00 (4h) VII Kołobrzeg 147 km – limit. Obecność  i czas przybycia do  punktach kontrolnych zostanie odnotowana przez sędziego na karcie sędziowskiej. Punkty te będą zamykane odpowiednio po upływie limitu czasu a zawodnik, który nie zmieści się w limicie zostanie oznaczony w komunikacie końcowym notatką- nie ukończył ze wskazaniem punktu, do którego dotarł. Każdy zawodnik musi osobiście dopilnować odnotowania obecności w punkcie kontrolnym. Zawodnik który ominie punkt kontrolny  zostanie zdyskwalifikowany.

 12. Uczestnik  może korzystać z serwisowania poza punktami kontrolnymi, to znaczy, ze  może kupować żywność i  napoje poza wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Uczestnik nie może  korzystać z żadnej pomocy  z zewnątrz pod groźbą dyskwalifikacji.

 13. Organizator zapewnia transport rzeczy osobistych Uczestników z linii startu do punktów kontrolnych w Płotach i Maszewie oraz na metę do Kołobrzegu .Uczestnik  w dniu startu do 30 minut przed startem przekaże Organizatorowi rzeczy do transportu do punktów kontrolnych w zamkniętych  opakowaniach z wyraźnie na nich napisanym nazwiskiem uczestnika oraz nazwą punktu, do którego mają być dostarczone. Rzeczy uczestników zostaną dostarczone z punktów kontrolnych do Kołobrzegu na linię mety do godziny 11.00 – 20. czerwca. Organizator nie będzie przewoził tych rzeczy między punktami, dlatego Uczestnik sam musi zaplanować co i do którego punktu  mu dostarczyć. Jedzenie, woda i izotoniki będą dostępne we wszystkich punktach. Owoce, bułki, słodycze, ciepły i kaloryczny posiłek w Płotach (Dom Kultury). Cola, kawa, herbata w wybranych punktach.

 14. Zakazane jest zostawianie w paczkach żywności(np. owoce, odkręcone napoje), która może się zepsuć po opuszczeniu punktu kontrolnego przez zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo do otwierania paczek i wyrzucania z nich psującej się żywności i niedokręconych napoi (punkt regulaminu opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji).

 15. Zawodnikom, którzy nie będą mogli czekać na dostawę ich rzeczy do Kołobrzegu zostaną one odesłane pocztą na ich koszt.

 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy zawodników.

 17. Wręczenie nagód za 3 pierwsze miejsca i kategorie wiekowe nastąpi w hali Milenium MOSiR Kołobrzeg 20.06.2015 o godzinie 18.00 . Medale za ukończenie ultramaratonu będą wręczane Uczestnikom bezpośrednio po przybyciu na metę.

 18. Opłata startowa wynosi 150,00 (sto pięćdziesiąt złotych)PLN.

 19. Termin zgłoszeń do imprezy upływa 31 maja 2015. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę www.147ultra.pl .  Należy podać    nr telefonu komórkowego, który Uczestnik będzie miał przy sobie na trasie-wymagane. Organizator zapewnia

 20.   Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw od nieszczęśliwych wypadków , mapę trasy , transport rzeczy do punktów przeładunkowych , medal za ukończenie imprezy, darmowe noclegi i dostęp do pryszniców w hali Milenium gdzie będzie meta zawodów (należy mieć własny śpiwór i karimate), napoje- woda i izotoniki oraz wyżywienie (banany, bułki, drożdżówki i inne) w punktach kontrolnych, ciepły treściwy posiłek w Płotach , obiad i piwo na mecie.

 21. Uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 22. Dopuszcza się udział osób, które ukończyły 16 lat pod warunkiem:

  1. dostarczenia pisemnej zgody na udział w zawodach 2 opiekunów prawnych

  2. dostarczenia pisemnej zgody lekarza na udział w zawodach

 23. Warunkiem uczestnictwa w imprezie oprócz zgłoszenia i opłaty startowej  jest podpisanie oświadczenia przed startem o treści: Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 24. Poprzez wysłanie zgłoszenia poprzez panel „zapisz się” na stronie www.147.ultra.pl  zawodnik potwierdza  zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania , a w szczególności punktów 26-30

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną  w Kołobrzegu .Zabranie Uczestnika z trasy podczas trwania imprezy samochodem terenowym do Kołobrzegu  jest możliwe w przypadku osób  zagrożonych wycieńczeniem. Inne osoby, które zrezygnują na trasie z dalszego uczestnictwa muszą na własną rękę dostać się do środków komunikacji. Zaleca się zapoznanie z przebiegiem trasy kolejowej Szczecin-Kołobrzeg.

 2. Uczestnik ma obowiązek zabrać na trasę telefon komórkowy z ładowarką lub zapasową baterią, odblaski do poruszania się nocą, czołówkę wraz z zapasowymi bateriami, środki pieniężne niezbędne do wyżywienia na trasie, żelazny zapas żywności w postaci żeli lub batonów energetycznych.

 3.  Zakazane jest używanie innego napędu niż nogi .Dopuszcza się bieg i chód. Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika za nieprzestrzeganie tych zasad. Karą jest niemożność wzięcia udziału w kolejnych edycjach imprezy.

 4. Uczestników obowiązują przepisy prawa drogowego. W szczególności przypomina się o obowiązku chodzenia lewą stroną szosy w miejscu gdzie nie ma chodnika oraz posiadania odblasków w nocy na drodze publicznej. Zawody odbywają się w ruchu ciągłym bez zamykania ulic dla ruchu samochodowego. Należy zachować szczególną ostrożność  za Płotami na drodze krajowej w kierunku na Koszalin ( 2,5 km odcinek bez chodnika, obowiązek poruszania się lewą stroną drogi). Jezdnię należy przekraczać  na przejściu dla pieszych.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do zabierania ze sobą wszelkich wytworzonych przez siebie  śmieci do najbliższego pojemnika na odpadki.

 6. Nagrody i kategorie – Puchary i nagrody rzeczowe.

Kategoria OPEN: I miejsce, II miejsce ,  III miejsce

Kategoria WOMEN : I miejsce ,II miejsce, III miejsce

32. Limit uczestników 200 osób z możliwością powiększenia.