REGULAMIN 147ULTRA

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody 147Ultra mają charakter biegu crossowego . Trasa ma długość około 161km. Prowadzi ze Szczecina do Kołobrzegu chodnikami, ulicami, drogami polnymi i leśnymi. Zawody polegają na pokonaniu trasy biegnąc lub maszerując w jak najkrótszym czasie

Zawody 147UltraBike mają charakter wyścigu crossowego. Trasa ma długość około 161km.Prowadzi ze Szczecina do Kołobrzegu ścieżkami rowerowymi, ulicami, drogami polnymi i leśnymi. Zawody polegają na pokonaniu trasy jadąc na rowerze w jak najkrótszym czasie.

Zawody 111Ultra mają charakter biegu crossowego . Trasa ma długość około 111km prowadzi z Maszewa do Kołobrzegu chodnikami, ulicami, drogami polnymi i leśnymi. Zawody polegają na pokonaniu trasy biegnąc lub maszerując w jak najkrótszym czasie

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest FUNDACJA „BIEGAM WIĘC JESTEM” ul.Miodowa 119b/6, 71-497 Szczecin. REGON: 360394158, KRS: 0000536875, NIP: 8513180827

TERMIN I MIEJSCE 147Ultra 100mil

Zawody odbędą się w dniach 09-10.06.2017.

Biuro zawodów: Zamek Książąt Pomorskich ul.Korsarzy 34 od godziny 17:00

Start: Wały Chrobrego godzina 20:00

Meta: Hala Milenium Kołobrzeg (Hala Łucznicza) Zamknięcie 24:00

TERMIN I MIEJSCE 147UltraBike 100mil

Zawody odbędą się w dniach 09-10.06.2017.

Biuro zawodów: Wały Chrobrego od godziny 17:00

Start: Zamek Książąt Pomorskich ul.Korsarzy 34 19:45

Meta: Hala Milenium Kołobrzeg (Hala Łucznicza) Zamknięcie 10:00

TERMIN I MIEJSCE 111Ultra

Zawody odbędą się w dniach 09-10.06.2017.

Dom Kultury w Maszewie ul. Szkolna 1a od godziny 22:00

Start: Dom Kultury w Maszewie ul. Szkolna 1a godzina 24:00

Meta: Hala Milenium Kołobrzeg (Hala Łucznicza) Zamknięcie 24:00

PUNKTY KONTROLNO – ODŻYWCZE

Na trasie organizator ustanowi 10 punktów:

I. Iglotex 18km,

II. Sowno 32 km, zamknięcie 1:30,

III. Maszewo 50 km, zamknięcie 4:00,

IV. Długołęka 67km, zamknięcie 7:00,

V. Orzesze 87km, 10:00,

VI. Płoty 100km, zamknięcie 12:00,

VII. Parking Leśny (S6) 109km, zamknięcie 14:00,

VIII. Brojce 127km 17:00,

IX. Byszewo 146km 21:00,

X. Kołobrzeg 161km 24:00.

Obecność i czas przybycia do punktach kontrolnych zostanie odnotowana przez sędziego na karcie sędziowskiej. Punkty te będą zamykane odpowiednio po upływie limitu czasu a zawodnik, który nie zmieści się w limicie zostanie oznaczony w komunikacie końcowym notatką- nie ukończył ze wskazaniem punktu, do którego dotarł.

Limit czasu dotyczy opuszczenia punkt, nie dotarcia do niego. Każdy zawodnik musi osobiście dopilnować odnotowania obecności w punkcie kontrolnym. Zawodnik który ominie punkt kontrolny zostanie zdyskwalifikowany.

UCZESTNICTWO

Każdy kto chcę wziąć udział w 147Ultra i 111Ultra musi być w dobrej kondycji i dobrym stanie zdrowia, nie posiadać przeciwskazań do uprawiania biegów ultradystansowych.

Każdy, kto chce wziąć udział w zawodach 147UltraBike powinien być w dobrej kondycji psychofizycznej i dobrym stanie zdrowia (t.j. bez przeciwwskazań medycznych do uprawiania wyścigów rowerowych).

Aby wziąć udział w 147Ultra należy:

– zaakceptować regulamin i zapisać się za pomocą formularza zapisów,

– ukończyć 18 lat do dnia 9.06.2017.,

– wnieść opłatę startową która gwarantuje zapisanie się na listę startową,

– odebrać pakiet startowy w biurze zawodów i podpisać oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.

Na liście startowej znajdą się uczestnicy którzy opłacą start w zawodach.

ZASADY RYWALIZACJI

Zakazane jest używanie innego napędu niż nogi . Biegacze mogą biec lub iść, rowerzyści jechać na rowerze lub go prowadzić. Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika za nieprzestrzeganie tych zasad. Uczestników obowiązują przepisy prawa drogowego. W szczególności przypomina się o obowiązku chodzenia lewą stroną szosy w miejscu gdzie nie ma chodnika (biegacze) oraz posiadania odblasków w nocy na drodze publicznej.

Zawody odbywają się w ruchu ciągłym bez zamykania ulic dla ruchu samochodowego. Należy zachować szczególną ostrożność.

O miejscach wymagających szczególnej uwagi organizator powiadomi w komunikacie przed startem i podczas odprawy.

Numer startowy musi być przymocowany w widocznym miejscu z przodu zawodnika przez cały czas zawodów.

Pomoc i wsparcie na trasie biegu dozwolone jest tylko w okolicach punktów kontrolnych (do 100m). Zabrania się towarzyszenia zawodnikom podczas biegu. Kibice i osoby wspierające zawodników proszone są o nie utrudnianie dostępu do punktów i nie korzystanie z jedzenia i picia.

Obowiązuje zakaz śmiecenia na całej trasie zawodów.

Najlepsi zawodnicy będą klasyfikowanie w kategoriach damskiej i męskiej i otrzymają pamiątkowe statuetki.

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych, a ewentualne nagrody rzeczowe zależą od potencjalnych sponsorów.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawodnicy przystępują do zawodów na własną odpowiedzialność, w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

Każdy zawodnik deklaruje że jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zawodach.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi biegacze zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.

Każdy uczestnik musi posiadać:

– elementy odblaskowe w widocznych miejscach,

– numer startowy w widocznym miejscu,

– pojemnik na wodę o pojemności około 1 litra,

– oświetlenie z zapasowymi bateriami,

– pieniądze min 50 pln,

– telefon komórkowy,

– zalecamy pobranie śladu GPX do telefonu, zegarka itp..

REZYGNACJE

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wybranych punktach kontrolnych (szczegółowa informacja będzie podana w komunikacie i na odprawie) .

Zabranie Uczestnika z trasy podczas trwania imprezy samochodem do Kołobrzegu jest możliwe w przypadku osób które doznały urazu nie pozwalającego na kontynuację biegu . Inne osoby, które zrezygnują na trasie z dalszego uczestnictwa muszą na własną rękę dostać się do środków komunikacji. Zaleca się zapoznanie z przebiegiem trasy kolejowej Szczecin-Kołobrzeg. Zawodnikom którzy zrezygnują i nie ukończą biegu przysługuje obiad i piwo pod warunkiem dostania się na metę w Kołobrzegu.

W przypadku rezygnacji należy powiadomić organizatora telefonicznie lub sms i podać miejsce zakończenia rywalizacji.

OPŁATA STARTOWA

Do 31 marca 150 pln, od 1 kwietnia do 31 maja (koniec zapisów) 180 pln . Nie ma możliwość przepisywania opłaty na inne osoby. Opłata jest bezwrotna.

System płatności obsługuje firma Przelewy24. Uczestnik po wypełnieniu formularza rozpoczyna proces płatności. Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik pojawia się na liście startowej.

 

NOCLEG PO BIEGU

Organizator zapewnia miejsce w hali „Milenium – Łucznicza” z dostępem do prysznica i toalet. Należy zabrać własny śpiwór i karimate. Nie ma możliwości spania przed biegiem.

Organizator zapewnia transport rzeczy ze startu na metę do hali Milenium.

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia:

– ubezpieczenie NNW,

– wyżywienie na trasie w punktach kontrolnych,

– obiad i piwo na mecie,

– nocleg na hali Milenium

– numer startowy,

– pamiątkową koszulkę,

– medal dla każdego kto ukończy bieg,

– 0znakowanie trasy,

– elektroniczny pomiar czasu,

– obsługę sędziowską,

– statuetki dla najlepszych zawodników,

– worki na przepaki,

– transport rzeczy.

PRYWATNOŚĆ

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów. Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.

ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany regulaminu będą publikowane na stronie 147ultra.pl – uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi.