Regulamin

III ULTRAMARATONU I RAJDU PIESZEGO SZCZECIN-KOŁOBRZEG

 1. III Ultramaraton i Rajd Pieszy  Szczecin –Kołobrzeg jest imprezą o charakterze sportowo rekreacyjnym mającą na celu popularyzację i krzewienie kultury fizycznej jak i pokazanie uczestnikom i widzom piękna Województwa Zachodniopomorskiego

 2. Organizatorem zawodów jest

  KOŁOBRZEG POLSKIE CENTRUM SPA ul. Naru­to­wi­cza 18 B, 78–100 Koło­brzeg

  , 78-100 Kołobrzeg. Oficjalną stroną internetową imprezy jest www.147ultra.pl

 3. Osobą odpowiedzialną za aspekt sportowy imprezy jest mgr wychowania fizycznego Jarosław Furmanek, który będzie obecny na trasie zawodów

 4. Osobą odpowiedzialną za organizację zawodów jest Wojciech Furmanek .  Nr telefonu komórkowego organizatora/biura zawodów  uczestnicy otrzymają w dniu startu.

 5. Impreza NIE JEST rajdem na orientację, wszelkie punkty nawigacyjne jak skrzyżowania i zmiany kierunku będą wyraźnie oznaczone w terenie .Sposoby oznakowania trasy organizator pokaże uczestnikom na starcie podczas odprawy o 17.40 oraz opisze w aktualnościach na stronie www.147ultra.pl na min. 1 miesiąc przed zawodami.  Dopuszczalne jest używanie GPS i map tradycyjnych oraz kijków do Nordic Walking i podobnych.

 6. Długość trasy wynosi 151 km. Start odbędzie się 06.06.2014 o godzinie 18.00  w Szczecinie na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Limit czasu wynosi 48 h . Meta jest w Kołobrzegu w recepcji Sanatorium SAN przy ulicy Kasprowicza 17.

 7. Trasa prowadzi przez Start: Szczecin Zamek Książąt Pomorskich, ul, Gdańska(prawą stroną), kierunek Dąbie, ul. Przestrzenna, Gierczak,Pucka,Wolińska,Goleniowska w kierunku Wielgowa, Wielgowo-Azaliowa, Fijołkowa, Wiślana do lasu, Sowno,Podczernin,Dąbrowica ,Swojcino,Darż, Maszewo, Redło , Krasnołęka, Długołęka,Nowogard,  Lestkowo, Boguszyce, Poltuliniec, Płoty,Bądkowo, Wyszobór, Natolewice, Brojce, Strzykocin,Kinowo,Mechowo, Byszewo,Niemierze, Błotnica,Przećmino, Korzystno,Kołobrzeg ul. Kasprowicza 17 recepcja Sanatorium SAN

 8. Każdy Uczestnik, który nie ukończy Imprezy i opuści trasę ma obowiązek zawiadomić o tym Organizatora sms-em. Nr telefonu zostanie podany w dniu startu i będzie wydrukowany na mapie, wręczonej każdemu uczestnikowi.

 9. Organizator będzie obecny na starcie od godziny 16.00, zaś Uczestnicy muszą się stawić celem przekazania rzeczy do transportu i podpisania oświadczeń najpóźniej do 17.30. O 17.40 nastąpi oficjalna odprawa uczestników, o 18.00 start wg czasu rzeczywistego.

 10. Uczestnicy otrzymają mapę z trasą (Road Book) , na której zaznaczone będą wszystkie zmiany kierunku i odległości oraz punkty kontrolne (PK)

 11. Trasa będzie oznakowana znakami zawodów. Na kluczowych skrzyżowaniach obecni będą kierujący ruchem wolontariusze, ale tylko dla zawodników celujących w wynik poniżej 24h

 12. Na trasie organizator ustanowi 7 punktów kontrolno- wypoczynkowo przeładunkowych: I. Sowno 32,5. km, limit 8h, czynne do 02.00 w nocy 07. czerwca, II Maszewo-50,5. km, limit 14h, czynne do 08.00 rano 07. czerwca III., Nowogard-73 km , limit 20h, czynne do 14.00 07 czerwca, IV Płoty -95 km, limit 30h, czynne do 23.59 07.czerwca, V. 115 km Brojce, limit 36h, czynne do 06. rano 08.czerwca , VI.Byszewo 132 km, limit 42h, czynne do 12.00 08. czerwca , VII Kołobrzeg 151 km, czynne do 18.00 08.czerwca 2014. Obecność  i czas przybycia do  punktach kontrolnych zostanie odnotowana przez sędziego na karcie sędziowskiej. Punkty te będą zamykane odpowiednio po upływie limitu czasu a zawodnik, który nie zmieści się w limicie zostanie oznaczony w komunikacie końcowym notatką- nie ukończył ze wskazaniem punktu, do którego dotarł.

 13. Uczestnik  może korzystać z serwisowania poza punktami kontrolnymi, to znaczy, ze  może kupować żywność i  napoje poza wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Uczestnik nie może  korzystać z żadnej pomocy motorycznej  z zewnątrz pod groźbą dyskwalifikacji.

 14. Organizator zapewnia transport rzeczy osobistych Uczestników z linii startu do punktów kontrolnych oraz na metę do Kołobrzegu .Uczestnik  w dniu startu do 30 minut przed startem przekaże Organizatorowi rzeczy do transportu do punktów kontrolnych w zamkniętych  opakowaniach z wyraźnie na nich napisanym nazwiskiem uczestnika oraz nazwą punktu, do którego mają być dostarczone. Rzeczy uczestników zostaną dostarczone z punktów kontrolnych do Kołobrzegu na linię mety w 2 turach- do godziny 18.00 07. czerwca dla zawodników, którzy ukończą zawody poniżej 24h.oraz do 12.00 08.czerwca dla pozostałych zawodników. Organizator nie będzie przewoził tych rzeczy między punktami, dlatego Uczestnik sam musi zaplanować co i do którego punktu  mu dostarczyć. Nie zaleca się wysyłać do punktów wody i izotoników, gdyż te będą dostępne w punktach. Organizator zapewni w niektórych punktach darmowe posiłki o czym poinformuje w komunikacie na 2 tygodnie przed startem. W pozostałych będzie możliwość zakupu jedzenia, o czym też organizator powiadomi w komunikacie 2 tygodnie przed startem(ceny i asortyment)

 15. Zakazane jest zostawianie w paczkach żywności(np. owoce, odkręcone napoje), która może się zepsuć po opuszczeniu punktu kontrolnego przez zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo do otwierania paczek i wyrzucania z nich psującej się żywności i niedokręconych napoi (punkt regulaminu opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji).

 16. Zawodnikom, którzy nie będą mogli czekać na dostawę ich rzeczy do Kołobrzegu zostaną one odesłane pocztą na ich koszt.

 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy zawodników.

 18. Wręczenie medali za 3 pierwsze miejsca nastąpi w Sanatorium SAN 07.06.2014 o godzinie 18.00 . Medale za uczestnictwo oraz dyplomy poza 3 pierwszymi miejscami będą wręczane Uczestnikom bezpośrednio po przybyciu na metę. Uczestnikom którzy przekroczą limit 24 zostaną wręczone medale za ukończenie Rajdu Pieszego .

 19. Opłata startowa wynosi 00,00 (zero)PLN, ale warunkiem wpisu na listę startową jest wpłacenie kaucji w wysokości 50,00 PLN. Kaucja będzie zwrócona na konto zawodnika w ciągu 7 dni po zawodach pod warunkiem, że zawodnik stawi się w biurze zawodów na starcie i podpisze listę startową.

 20. Termin zgłoszeń do imprezy upływa 25 maja 2014. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę www.147ultra.pl .  Należy podać    nr telefonu komórkowego, który Uczestnik będzie miał przy sobie na trasie-wymagane. Na adres147ultra@san.pl można  ewentualnie zamówić bezpłatny nocleg na sali gimnastycznej w Sanatorium SAN (dla pierwszych 25 osób) Wraz ze zgłoszeniem należy przelać na konto Organizatora, tj. Sanatorium SAN sp z o.o..  kaucję  w wysokości 50,00 PLN na konto w BZ WBK 18 1090 2659 0000 0001 0629 7501

 21.   Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw od nieszczęśliwych wypadków , mapę trasy , transport rzeczy do punktów przeładunkowych , medal i dyplom za ukończenie imprezy, prysznic plus ręcznik dla każdego uczestnika na mecie, napoje- woda i izotoniki w punktach kontrolnych, wyżywienie w niektórych punktach kontrolnych na trasie wg oferty ogłoszonej na 4 tygodnie przed startem, obiad i piwo w sanatorium SAN (meta)

 22. Uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 23. Dopuszcza się udział osób, które ukończyły 16 lat pod warunkiem:

  1. dostarczenia pisemnej zgody na udział w zawodach 2 opiekunów prawnych

  2. dostarczenia pisemnej zgody lekarza na udział w zawodach

 24. Warunkiem uczestnictwa w imprezie oprócz zgłoszenia i wpłacenia kaucji  jest podpisanie oświadczenia przed startem o treści: Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 25. Poprzez wysłanie zgłoszenia poprzez panel „zapisz się” na stronie www.147.ultra.pl  zawodnik potwierdza  zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania , a w szczególności punktów 26-30

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną  w Kołobrzegu .Zabranie Uczestnika z trasy podczas trwania imprezy samochodem terenowym do Kołobrzegu  jest możliwe w przypadku osób  zagrożonych wycieńczeniem. Inne osoby, które zrezygnują na trasie z dalszego uczestnictwa muszą na własną rękę dostać się do środków komunikacji. Zaleca się zapoznanie z przebiegiem trasy kolejowej Szczecin-Kołobrzeg.

 2. Uczestnik ma obowiązek zabrać na trasę telefon komórkowy z ładowarką lub zapasową baterią, odblaski do poruszania się nocą, czołówkę wraz z zapasowymi bateriami, środki pieniężne niezbędne do wyżywienia na trasie, żelazny zapas żywności w postaci żeli lub batonów energetycznych.

 3.  Zakazane jest używanie innego napędu niż nogi .Dopuszcza się bieg i chód. Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika za nieprzestrzeganie tych zasad. Karą jest niemożność wzięcia udziału w kolejnych edycjach imprezy.

 4. Uczestników obowiązują przepisy prawa drogowego. W szczególności przypomina się o obowiązku chodzenia lewą stroną szosy w miejscu gdzie nie ma chodnika oraz posiadania odblasków w nocy na drodze publicznej. Zawody odbywają się w ruchu ciągłym bez zamykania ulic dla ruchu samochodowego. Należy zachować szczególną ostrożność  za Płotami na drodze krajowej w kierunku na Koszalin ( 2,5 km odcinek bez chodnika, obowiązek poruszania się lewą stroną drogi). Jezdnię należy przekraczać  na przejściu dla pieszych.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do zabierania ze sobą wszelkich wytworzonych przez siebie  śmieci do najbliższego pojemnika na odpadki.

 6. Nagrody i kategorie

Kategoria OPEN: I miejsce 3 000,00 PLN (minus podatek) lub pakiet usług sanatorium SAN wartości 5 000,00 PLN (do wyboru przez zawodnika z cennika Sanatorium SAN), : II miejsce 2 000,00 PLN (minus podatek) lub pakiet usług sanatorium SAN wartości 3 500 ,00 PLN (do wyboru przez zawodnika z cennika Sanatorium SAN), : III miejsce 1 000,00 PLN (minus podatek) lub pakiet usług sanatorium SAN wartości 2 000,00 PLN (do wyboru przez zawodnika z cennika Sanatorium SAN),

Kwoty pieniężne zostaną przelane przez sponsora zawodów sanatorium SAN  na konto wskazane przez zawodnika z terminie 7 dni po zawodach.

Kategoria WOMEN : I miejsce 700,00 PLN lub pakiet usług sanatorium SAN wartości 1 000,00 PLN (do wyboru przez zawodniczkę z cennika Sanatorium SAN), : II miejsce 500,00 PLN lub pakiet usług sanatorium SAN wartości 900,00 PLN (do wyboru przez zawodniczkę z cennika Sanatorium SAN), : III miejsce 300,00 PLN lub pakiet usług sanatorium SAN wartości 500,00 PLN (do wyboru przez zawodniczkę z cennika Sanatorium SAN),

Kwoty pieniężne zostaną przelane przez sponsora zawodów Sanatorium SAN na konto wskazane przez zawodnika z terminie 7 dni po zawodach.

Kategoria YOUNG 16-26 lat: I miejsce -Puchar Prezesa Fundacji Polskie Centrum SPA, II miejsce -Puchar Prezesa Sanatorium SAN, III miejsce Puchar Prezesa KJSD Adwokaci i Radcowie Prawni.

32. Organizator  wprowadza limit zawodników  200 osób.